Rút gọn link chống spam Facebook

Giới thiệu về dịch vụ rút gọn link

Đây là web rút gọn link miễn phí tốt nhất, nhanh nhất, hạn chế spam chia sẻ link trên facebook khá hiệu quả Lưu Ý Hạn Chế Spam khi website chưa bị chặn link web tuyệt đối, link bị chặn thì còn tùy vào trường hợp website (thông thường có thể share được trên fb khi link bị chặn)

VỀ CHÚNG TÔI

Không ngừng đổi mới và vận hành phát triển không ngừng thay đổi chúng tôi muốn giá trị tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ bên chúng tôi.

Nguyễn Lâm

Nguyễn Lâm

Admin: NguyenLamBlog.Xyz

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

Trần Thắng

Trần Thắng

Admin: TranThangIT.Xyz

Viết gì?

THÔNG TIN LIÊN HỆ Nguyễn Lâm Blog

Address: Thạch Hạ, Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Hotline: + 8495404187

Website: https://www.nguyenlamblog.xyz

THÔNG TIN CHÍNH SÁCH

Home

Artboard 26

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

©2020 Allrights reserved nguyenlamblog.xyz